Perşembe , Mayıs 23 2019
En Taze Makaleler
Ana Sayfa / Makaleler / Veri İşleme Dili (DML)

Veri İşleme Dili (DML)

Veri tabanı içindeki veriler ile ilgili işlemler yapılmasını sağlar. Bazı temel DML komutları aşağıdaki şekildedir:

Temel DML Komutları
SELECT: Veri tabanındaki verileri seçmeyi sağlar.
INSERT: Veri tabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.
UPDATE: Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak için kullanılır.
DELETE: Veri tabanından veri silmek için kullanılır.

SELECT Komutu
Verilere erişmek için en sık kullanılan komuttur. Bir tablodaki bir veya daha çok alan için SELECT komutu yazılabilir.

 • Genel Yazımı
 • Örnek I:  
 • Örnek II:  
 • Örnek III:  
 • Örnek IV:  

SELECT sütun_adi1, [sütun_adi2],…………. [*]

FROM tablo_adi

SELECT * FROM PERSONEL

Bu şekilde PERSONEL tablosundaki tüm alanlar seçilmiş olur.

SELECT PERSONEL_ID, AD

FROM PERSONEL

Bu yazım ile de PERSONEL tablosundaki PERSONEL_ID ve AD alanları seçilmiş olmaktadır.

SELECT AD+ ‘ ‘ + SOYAD

FROM PERSONEL

PERSONEL tablosunda yer alan AD ve SOYAD alanlarını tek bir sütun gibi birleştirerek göstermeyi sağlayan SELECT ifadesidir.

SELECT * FROM rehber WHERE ad=’Ali’

ifadesiyle ad alanındaki Ali ismindeki tüm kayıtların elde edilmesini sağlar.

SELECT * FROM rehber WHERE ad=’Tuncay’ ORDER BY ad ASC

Verilen koşullara göre sütundaki bilgileri artan (ASC) ya da azalan (DESC) sırada ekrana getirir. WHERE ile oluşturulan koşul ifadelerinde mantıksal operatörler de kullanılabilir (and, or,not).

INSERT Komutu

Veri tabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.

 • Genel Yazımı
 • Örnek :  

INSERT INTO tablo_adi (sütunadi1 [,sütunadi2,……..])

VALUES (deger1 [,deger2, ……..])

INSERT INTO PERSONEL (AD,SOYAD)

VALUES (‘Ceylin’,’Yılmaz’)

şeklindeki ifadeyle Personel tablosunun ad ve soyad alanlarına yeni değerler ekler.

UPDATE Komutu

Kayıtları güncellemek için kullanılır. Hangi kayıtların güncelleneceği bir koşul veya koşullarla belirtilebilir.

 • Genel Yazımı
 • Örnek :  

UPDATE tablo_adi SET alan_adi=deger WHERE şart

UPDATE PERSONEL SET AD=’Ceylin’ WHERE SOYAD=’Yılmaz’

biçimindeki bir bildirim soyadı Yılmaz olan kayıtların ad bilgisini Ceylin olarak değiştirir. Eğer birden fazla Yılmaz soyadı olsaydı hepsinin ad alanı Ceylin olarak değiştirilecekti. SET sözcüğü değiştirilecek kolonları ve değerleri belirtir. WHERE sözcüğü ise değiştirilecek satırı belirtir.

DELETE Komutu

Tablodan kayıt silmek için kullanılır.

 • Genel Yazımı
 • Örnek :  

DELETE FROM tablo_adi

WHERE şart

DELETE FROM PERSONEL

WHERE SOYAD=’Yılmaz’

ifadesiyle SOYAD değeri Yılmaz olan tüm kayıtları siler.

Sevgili Okuyucu, bak bu makalede ilgini çekebilir.

7’den 70’e Her Türk Gencinin Bilmesi Gereken Kavramlar

Ey Türk Genci Dünya’da ve üç tarafı denizlerle, dört tarafı dahili ve harici hainlerle dolu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir